Ακτινοδιάγνωση

ακτινογραφία

Στην κλινική χρησιμοποιείται σύγχρονο ακτινογραφικό μηχάνημα συνεχούς τάσης εκπέμποντας την λιγότερη δυνατή ακτινοβολία  και συμβάλει στις διαγνωστικές ανάγκες