Αποστείρωση

αποστείρωση

Η αποστείρωση και η καθαριότητα του ιατρείου είναι μία αδιαπραγμάτευτη αρχή . Οι μέθοδοι αποστείρωσης και αποθήκευσης των εργαλείων είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα υψηλότερα standards της Κοινοτικής Νομοθεσίας .