Εμφυτεύματα

Εμφύτευμα

Τα οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν σήμερα μια σοβαρά υπολογίσιμη λύση για την αντιμετώπιση των οδοντικών προβλημάτων τόσο από πλευράς λειτουργικότητας όσο και από πλευράς αισθητικής.

Ασθενείς που ήταν αναγκασμένοι να συμβιβαστούν με την αισθητική τους εμφάνιση και την περιορισμένη μασητική ικανότητα εξαιτίας μιας ολικής ή μερικής απώλειας δοντιών είναι σε θέση τώρα να αποκτήσουν μια φυσιολογική αισθητικά εμφάνιση αλλά και την απαραίτητη μασητική λειτουργία.

Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος καθώς και το προσθετικό μέρος πραγματοποιούνται στο ιατρείο χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποια παραπομπή.

Συχνές Ερωτήσεις

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ‘εξάρτημα’ που τοποθετείται χειρουργικά μέσα στο οστό της γνάθου με σκοπό να αντικαταστήσει ένα η περισσότερα δόντια που έχουν χαθεί.

Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία όπως την αναισθησία για ένα σφράγισμα. Είναι μια ανώδυνη διαδικασία και πολλές φορές πιο γρήγορη από το χρόνο που χρειαζόμαστε για ένα σφράγισμα.

Τα σύγχρονα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη αποτελούνται από τιτάνιο. Το τιτάνιο είναι ένα απόλυτα βιοσυμβατό υλικό και προάγει την οστεοενσωμάτωση.

Είναι η απευθείας δομική και λειτουργική σύνδεση μεταξύ της επιφάνειας του εμφυτεύματος και του περιβάλλοντος οστού .

  • Αποφυγή τροχίσματος παρακείμενων δοντιών σε περιπτώσεις αντικατάστασης μεμονωμένου δοντιού .
  • Δυνατότητα κατασκευής ακίνητης εργασίας όταν δεν έχουμε πισω δοντια.
  • Δυνατότητα κατασκευής ακίνητης εργασίας όταν δεν έχουμε καθόλου δόντια με τοποθέτηση 4-6 εμφυτευμάτων έτσι ώστε να βελτιωθεί η αισθητική και η λειτουργικότητα. Ή μπορεί να γίνει πιο σταθερή μια ολική οδοντοστοιχία (μασέλα ) με την τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και να συνδεθεί μαζί τους.