Εξοπλισμός

εξοπλισμός

Για μια πλήρη και υψηλής ποιότητας οδοντιατρική κάλυψη στον ασθενή χρησιμοποιείται ο πλέον απαραίτητος και σύγχρονος εξοπλισμός με συνεχή ανανέωση του .