Υλικά

Το αποτέλεσμα της οδοντιατρικής υπηρεσίας εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των υλικών. Στο ιατρείο χρησιμοποιούνται κορυφαία οδοντιατρικά υλικά επιστημονικά τεκμηριωμένα και πιστοποιημένα από την FDA ( food and drug administration ).
Οι  προσθετικές εργασίες γίνονται σε συνεργασία με κορυφαία οδοντοτεχνικά εργαστήρια σε Λάρισα , Αθήνα και θεσσαλονίκη .